drzwi przecipożarowe

Co można powiedzieć o drzwiach przeciwpożarowych

Podążając tropem polskiego prawa w budynkach mieszkalnych nie ma obowiązku montowania drzwi ognioodpornych, natomiast jest taka potrzeba w budynkach ogólnie dostępnych, w firmach, biurach, bankach, zawsze tam, gdzie występuje zagrożenie pożarem, w pomieszczeniach z piecami, w garażach.

drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe

W budynku jednorodzinnym wybór należy do inwestora i jeśli mamy potrzebę mieć super zabezpieczony budynek, to w miejsce drzwi przeciwpożarowe między domem, a garażem oraz do pomieszczenia z piecem możemy zainstalować drzwi przeciwpożarowe. Drzwi takie muszą posiadać certyfikat wydawany przez ITB oraz są oznaczone numerami np. EI90. W warunkach domowych w zupełności wystarczą drzwi z znacznikami EI15, EI30, EI60. Drzwi takie są zrobione ze stali lub mogą być drewniane i mają dużą szczelność na przenikanie dymu, a co się z tym wiąże są też szczelniejsze i bardziej termoodporne. W miejscach gdzie drzwi przeciwpożarowe są konieczne, czyli tam, gdzie należy wydzielić strefy pożarowe, używa się różnego typu drzwi. Gdy estetyka wnętrza tego wymaga, w miejscach, gdzie przyjmuje się klientów, np. w bankach, biurach, hotelach można użyć drzwi drewniane, które równie doskonale sprawdzają się jak stalowe pod względem wytrzymałości na pożary. Z kolei w innych budowlach i położeniach można wbudować drzwi ognioodporne z metalu. Wśród drzwi ogniotrwałych wyróżnić można drzwi płaszczowe, zrobione z blachy, wykorzystywane jako boczne wyjścia z gmachów z powodu ich wyglądu.

Następnie są drzwi zbudowane z profili z aluminium wypełnione szkłem ognioodpornym, montowane w instytucjach, biurach czy sklepach. Są też drzwi z drewna używane do wnętrz, np. w hotelach czy pensjonatach, gdzie ważny jest wygląd drzwi. Zwykle drzwi takie mają aparat samozamykający, po to, żeby mogły pełnić swoją rolę przeciwpożarową.
Obok odpowiedniej konstrukcji i materiałów, z jakich są skonstruowane drzwi ogniotrwałe muszą spełniać wymagania rozporządzeń przeciwpożarowych, muszą charakteryzować się właściwą ogniotrwałością i dymoszczelnością oraz powinny być właściwie zamontowane.